Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM

Pengenalan

Baca keterangan rasmi

Ditubuhkan pada 1 Disember 2000 sebagai 1 yang Universiti Awam teknikal di Malaysia.

KAMPUS

Terletak di UNESCO bandar warisan dunia Melaka, Terletak di dalam 766 ekar menghijau megah landskap state-of-the art kemudahan yang subur dalam semua tujuh fakulti itu.

AKADEMIK

sebagai University Focus, UTeM mempunyai kekuatan dalam bidang teknikal - iaitu Kejuruteraan, IT, dan Pengurusan Teknologi. UTeM telah mengukuhkan reputasi sebagai sumber graduan kejuruteraan berkualiti tinggi dengan keupayaan memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi. UTeM juga mempunyai kecekapan penyelidikan dalam bidang yang ia telah dikenal pasti sebagai kunci untuk meningkatkan cadangan unik Universiti dan juga menyumbang kepada negara seperti Teknologi Hijau, Kejuruteraan Sistem, Manusia-Technology Interaction, dan Teknologi Baru Muncul. program Kejuruteraan UTeM juga diiktiraf oleh Washington Accord. Selain daripada program Ijazah Sarjana Muda, UTeM menawarkan juga Sarjana, PhD dan Program Doktor Kejuruteraan.

UTeM mengakui bukan sahaja pelajar antarabangsa tempatan tetapi juga dan ini termasuk pelajar dari Indonesia, Arab Saudi, Chad, Syria, Pakistan, Cameroon, Bangladesh, Tanzania, India, Somalia, Singapura, Qatar, Palestin, Libya, Iraq, Iran, Ghana, France, Yaman, Nigeria dan Jordan.

FAKULTI

  • Fakulti Kejuruteraan Elektrik - Fakulti Elektronik dan Kejuruteraan Komputer - Fakulti Kejuruteraan Mekanikal - Fakulti Kejuruteraan Pembuatan - Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi - Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawan.
  • Fakulti Teknologi Kejuruteraan

UNIVERSITI-INDUSTRI USAHA KERJASAMA

Secara khusus ditugaskan oleh kerajaan untuk bekerjasama dan bekerja rapat dengan sektor perindustrian.

Untuk menjadi salah satu dunia itu sekolah teknik inovatif terkemuka, melahirkan graduan yang memenuhi keperluan semasa industri dan mampu untuk mengendalikan masa akan datang perlu juga. Dalam usaha untuk memastikan UTeM yang mampu melahirkan jurutera-jurutera dan ahli teknologi yang dari segi teknikal yang kompeten, UTeM telah melabur dalam yang berikut:

Pusat Pembuatan Termaju (AMC)

Ditubuhkan untuk mempromosikan teknologi tinggi dan kemudahan pembuatan ketepatan untuk tujuan R & D Kontrak, Pengilangan kontrak dan latihan on-the-job perindustrian di-rumah.

Ketua Pegawai Eksekutif Meja Bulat

Gathering ketua-ketua industri di dalam negara dan di rantau ini untuk memberikan nasihat kepada UTeM termasuk perkongsian pengalaman dan maklumbalas untuk meningkatkan program, infrastruktur dan graduan akademik employability UTeM serta mewujudkan pemimpin keusahawanan.

Kampus Industri Environment

perkembangan semasa di UTeM memberi tumpuan kepada penubuhan pusat-pusat latihan yang akan memenuhi keperluan industri serta menyediakan persekitaran industri dan pendedahan kepada para pelajar.

KECEMERLANGAN PENYELIDIKAN DIBINCANGKAN DAN INOVASI

UTeM telah mengenal pasti kritikal kawasan DIBINCANGKAN yang adalah yang paling penting untuk kekuatan unik universiti itu. UTeM telah memilih Teknologi Pembuatan Lanjutan (AMT) sebagai kawasan yang khusus, yang memerlukan komitmen sinergi semua fakulti di UTeM dan berdasarkan empat bidang teras seperti berikut: - Teknologi Hijau - Kejuruteraan Sistem - Human - Teknologi Interaksi - Emerging Technology

bidang teras UTeM adalah pelbagai disiplin dalam alam semula jadi, termasuk dan berdasarkan kekuatan fakulti yang sedia ada, pusat penyelidikan, institut dan makmal dalam universiti.

Lokasi

Biasiswa Keystone

Terokai pilihan yang ditawarkan oleh biasiswa kami