Universiti Kuala Lumpur

Pengenalan

Baca keterangan rasmi

UniKL @ Glance A - Universiti Keusahawanan Teknikal Leading di Malaysia

Universiti Kuala Lumpur (UniKL), yang berpusat di tengah-tengah kawasan modal dan perdagangan Malaysia, adalah salah satu universiti teknikal terkemuka di negara ini. universiti itu bertujuan menyediakan graduan dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk menyumbang ke arah dan memainkan peranan utama dalam ekonomi global dan berasaskan pengetahuan. Visi kami adalah untuk menjadi universiti teknikal keusahawanan yang terkemuka di negara ini pada tahun 2020 melalui kecemerlangan dalam penyelidikan, pendidikan, latihan, keusahawanan, perundingan dan masyarakat. aktiviti penyelidikan kami memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan produk baru untuk menyokong usaha tekno keusahawanan kami dengan penyelidik kami, siswazah dan rakan industri. Rakan-rakan universiti dengan universiti-universiti tempatan dan antarabangsa yang lain dan institusi penyelidikan untuk membawa pengetahuan penyelidikan lebih dekat ke dalam permohonan yang berjaya dan pengkomersilan.

Tinjauan UniKL

Universiti Kuala Lumpur (UniKL) adalah sebuah universiti terkemuka dalam teknologi kejuruteraan ditubuhkan pada 20 Ogos 2002. Dimiliki sepenuhnya oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW), Malaysia, universiti itu diberi mandat untuk menaikkan taraf pendidikan teknikal di Malaysia oleh kerajaan. Sebagai sebuah negara yang menjangkakan lebih daripada institusi pengajian tinggi teknikal, UniKL membentuk graduan dengan pengetahuan teknologi yang kukuh dan kemahiran keusahawanan pintar yang kemudian akan memenuhi permintaan semasa industri. 14 institut cawangan UniKL ini menawarkan pelbagai asas, diploma, ijazah dan program pascasiswazah. Dengan konsep 'One Institute, One Pengkhususan', UniKL menyumbang bukan sahaja kepada pengajian tinggi tetapi juga penyelidikan dan pembangunan untuk tujuan pengkomersilan. Terletak di lokasi strategik di seluruh Semenanjung Malaysia, institusi cawangan UniKL yang menawarkan pelbagai program dalam bidang-bidang khusus mereka pengkhususan. Pada masa ini, UniKL Menawarkan sejumlah 29, 043 pelajar. Sejak penubuhannya, UniKL telah menghasilkan 37.210 graduan. Graduan UniKL telah berjaya menubuhkan kerjaya mereka atau menjadi usahawan yang berjaya di arena tempatan dan antarabangsa.

This school offers programs in:
  • English

Lihat Health MSc » Lihat Health PhD » Lihat Health Sarjana » Lihat Doktor Falsafah » Lihat Sarjana » Lihat MBA »

Video

Universiti Kuala Lumpur Introducation

UniKL Convocation 2017