Keystone logo
University Of Muhammadiyah Malang

University Of Muhammadiyah Malang

University Of Muhammadiyah Malang

pengenalan

University Of Muhammadiyah Malang (UMM) kini menguruskan 10 fakulti dengan 1 Program Pascasiswazah dan 3 Program Kedoktoran. Dari tiga program tersebut, terdapat 3 Program Pengajian Diploma, 35 Program Pengajian Sarjana Muda 1, 11 Program Pengajian Pascasiswazah, 3 Program Kedoktoran dan 4 Program Profesional. Jumlahnya masih bertambah. Tumbuh lebih banyak dan menjadi lebih besar.

Kegiatan kuliah tersebar di tiga kampus, iaitu Kampus I untuk Program Pengajian dan Profesi Fisioterapi, Kampus II untuk Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dan Kampus III yang merupakan kampus utama, di mana kebanyakan aktiviti fakulti lain, termasuk Pasca- Lulus, berlaku.

Menyediakan pengalaman pembelajaran yang komprehensif, UMM komited untuk menyediakan tenaga pengajar yang kompeten yang bekerjasama dengan kemudahan terbaik untuk menyokong proses pembelajaran pelajar. Perpustakaan, makmal, pelosok pelbagai negara, makmal terpakai sehingga kemudahan sukan siap memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeza.

Visi dan Misi UMM

Visi:

Menjadi universiti terkemuka dalam bidang sains, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam.

Misi:

 1. Memberi pendidikan dan pembelajaran berasaskan penyelidikan profesional dalam sains, teknologi, dan seni.
 2. Melakukan penyelidikan untuk pengembangan sains, teknologi, dan seni.
 3. Memberi khidmat masyarakat berasaskan penyelidikan untuk kesejahteraan masyarakat.
 4. Untuk mengeratkan hubungan bersama dengan pihak luar.
 5. Memberi latihan dan pengembangan untuk ahli akademik UMM berdasarkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah.
 6. Untuk melaksanakan tadbir urus institusi profesional berdasarkan nilai-nilai Islam.

Objektif:

 1. Untuk menghasilkan ahli akademik yang mampu menguasai dan mengembangkan sains, teknologi, dan seni berasaskan penyelidikan.
 2. Melakukan penyelidikan yang menyumbang kepada pengembangan sains, teknologi, dan seni.
 3. Melakukan khidmat masyarakat berasaskan penyelidikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 4. Untuk menjalin hubungan antarabangsa dalam sains, teknologi, dan seni.
 5. Untuk menjana akademik beradab berdasarkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah.
 6. Membentuk profesionalisme institusi berdasarkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah.

Matlamat:

 1. Untuk meningkatkan kuantiti dan meningkatkan kualiti ahli akademik UMM dalam menguasai dan mengembangkan sains, teknologi, dan seni berasaskan penyelidikan.
 2. Untuk meningkatkan akademik UMM yang mampu menguasai dan mengembangkan sains, teknologi, dan seni berasaskan penyelidikan.
 3. Untuk meningkatkan kuantiti dan meningkatkan kualiti penyelidikan yang menyumbang kepada pengembangan sains, teknologi, dan seni.
 4. Untuk mengembangkan penyelidikan yang menyumbang kepada pengembangan sains, teknologi, dan seni.
 5. Untuk meningkatkan kuantiti dan meningkatkan kualiti perkhidmatan masyarakat berasaskan penyelidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 6. Untuk mengembangkan khidmat masyarakat berasaskan penyelidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 7. Untuk mengeratkan hubungan antarabangsa dalam sains, teknologi, dan seni.
 8. Untuk mengembangkan hubungan antarabangsa dalam sains, teknologi, dan seni untuk diiktiraf di peringkat antarabangsa.
 9. Untuk mengembangkan amalan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah secara dalaman dan luaran.
 10. Untuk mengembangkan nilai-nilai Islam & Muhammadiyah yang sopan, toleran, dan moden sebagai manifestasi Islam progresif.
 11. Untuk meningkatkan prestasi unit berdasarkan dasar dan fungsi pusat mengikut nilai Islam dan Muhammadiyah.
 12. Untuk meningkatkan etika kerja dan tingkah laku organisasi berdasarkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah.

Lokasi

 • Malang

  Malang, Indonesia

  Soalan