Keystone logo
Undiksha - Ganesha University Of Education

Undiksha - Ganesha University Of Education

Undiksha - Ganesha University Of Education

pengenalan

Universiti Pendidikan Ganesha 'Universiti Pendidikan Ganesha' yang selanjutnya disebut Undiksha, adalah universiti yang bertanggung jawab kepada Kementerian Penyelidikan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan berlokasi di Singaraja, Provinsi Bali. Undiksha ditubuhkan pada 11 Mei 2006 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. (Undiksha). Simbol Undiksha adalah Ganesha dengan motto dharmaning sajjana umerdhyaken widyaguna, yang bermaksud bahawa orang bijak diwajibkan mengembangkan pengetahuan dan watak.

Undiksha adalah sebuah perguruan tinggi yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghasilkan tenaga pendidikan, dan pekerja bukan pendidikan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemampuan akademik-profesional yang tinggi, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ganesha University of Education (UNDIKSHA) adalah institusi pengajian tinggi awam yang mencetak sumber manusia dalam bidang pendidikan dan bukan pendidikan. Pada masa ini Undiksha mempunyai 11 program D3, 33 program sarjana, 11 program sarjana, dan 3 program kedoktoran.

Lokasi

  • Buleleng

    Jln. Udayana No. 11, Singaraja, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, , Buleleng

    Soalan