Keystone logo
The Education University of Hong Kong

The Education University of Hong Kong

The Education University of Hong Kong

pengenalan

Mengenai EdUHK

The Education University of Hong Kong (EdUHK) ialah sebuah institusi pengajian tinggi yang dibiayai kerajaan yang khusus untuk memajukan pengajaran dan pembelajaran, melalui penawaran pelbagai program akademik dan penyelidikan mengenai pendidikan guru serta sains sosial dan disiplin kemanusiaan yang saling melengkapi.

Universiti memupuk para pendidik dan pemimpin sosial yang aktif dari segi intelek, prihatin dari segi sosial, dan sedar di peringkat global, untuk menjadi agen perubahan dalam komuniti yang mereka berkhidmat. Ia memberi penekanan yang besar pada keupayaan penyelidikan — penyelidikannya akan menyumbang kepada kemajuan pengetahuan, kesarjanaan dan inovasi, dengan kesan yang mampan terhadap kemajuan sosial dan kebaikan manusia.

EdUHK bertujuan untuk menjadi universiti utama pendidikan, mewujudkan impak dan mendefinisikan lanskap pendidikan bukan sahaja untuk Hong Kong tetapi juga rantau Asia Pasifik.

Visi

EdUHK akan meningkatkan lagi peranan kami sebagai universiti terkemuka di rantau Asia Pasifik dan seterusnya, dengan tumpuan kepada penyelidikan pendidikan, pembangunan dan inovasi. Universiti akan terus meningkatkan profil dan impak kami di peringkat tempatan, serantau dan antarabangsa melalui penyelidikan dan biasiswa kami yang berkualiti tinggi. Kami komited untuk memupuk pendidik dan profesional yang cemerlang dan prihatin yang menyumbang secara konstruktif kepada pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan di Hong Kong dan seterusnya.

Misi

Komited kepada pendekatan Education-plus, misi utama EdUHK adalah untuk menerajui inovasi pendidikan, dan untuk menggalakkan dan menyokong pembangunan strategik pengajaran, pendidikan guru dan disiplin yang pelengkap kepada pendidikan dengan menyediakan pendidik dan profesional yang cemerlang dan bertanggungjawab secara moral sambil menyokong pembelajaran sepanjang hayat mereka.

Lokasi

  • Hong Kong

    10 Lo Ping Road, Tai Po, New Territories, , Hong Kong

Soalan