Keystone logo
Brigham Young University - Idaho College of Language and Letters

Brigham Young University - Idaho College of Language and Letters

Brigham Young University - Idaho College of Language and Letters

pengenalan

College of Language & Letters adalah rumah bagi sepuluh jurusan dan tiga puluh satu kanak-kanak di bawah umur dalam Bahasa, Sastera, Komposisi, Sejarah, Geografi, Pengajian Antarabangsa, Sains Politik, Ilmu Kemanusiaan, dan Falsafah. Sebagai tambahan kepada kandungan disiplin ini, pelajar mengembangkan kemahiran menulis, menaakul, bertutur, dan berfikir secara kritis yang berpindah ke pelbagai kerjaya dan program sekolah siswazah.

Graduan kami mendapat pekerjaan dalam pelbagai sektor dan matrikulasi ke dalam semua jenis program siswazah dan profesional. Lebih asasnya, pelajar di Kolej Bahasa dan Huruf mengembangkan semangat ingin tahu dan set kemahiran intelektual yang membolehkan mereka menjadi pelajar sepanjang hayat, tanpa mengira pendidikan atau jalan kerjaya mereka.

Lokasi

  • Rexburg

    South Center Street,525, 83460, Rexburg

    Soalan