Sarjana Muda Ukur Tambang

Umum

Penerangan Program

Tujuan Ijazah Sarjana Muda Penyelidikan Tambang adalah untuk membina pengetahuan, pemahaman, kebolehan, dan kemahiran yang diperlukan untuk pembelajaran lebih jauh ke arah menjadi Juru Ukur Tambang (teknolog) yang berlatih.

Secara khusus, kelayakan tersebut memberi graduan dengan:

 • Persiapan untuk kerjaya dalam bidang kejuruteraan perlombongan itu sendiri dan bidang yang berpotensi mendapat keuntungan dari kemahiran kejuruteraan, untuk mencapai kecekapan teknologi dan untuk memberi sumbangan kepada ekonomi dan pembangunan negara;
 • Pangkalan pendidikan yang diperlukan untuk mengikuti kelayakan tahap 2 PLATO yang akan membolehkan mereka berlatih sebagai Juruukur Tambang profesional yang berdaftar
 • Bagi graduan dengan tahap pencapaian yang sesuai, kemampuan untuk memasuki program NQF tahap 8 dan kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana.
 • Bagi Juruukur Lombong Bersertifikat, asas pendidikan untuk mencapai kecekapan dalam juruukur lombong dan kesihatan dan keselamatan pekerjaan.

Hasil

Pelajar yang melengkapkan program ini akan dapat:

 • Mendiagnosis dan menyelesaikan masalah kejuruteraan perlombongan dan Penyelidikan Tambang dengan sistematik dengan menerapkan prinsip kejuruteraan dan tinjauan;
 • Mengaplikasikan pengetahuan matematik, sains semula jadi, dan sains kejuruteraan pada prosedur, proses, sistem dan metodologi kejuruteraan yang ditentukan dan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan perlombongan dan tinjauan secara meluas;
 • Melakukan reka bentuk prosedur dan bukan prosedur komponen, sistem, kerja, produk atau proses yang ditentukan secara meluas untuk memenuhi keperluan yang diinginkan biasanya dalam piawaian, kod amalan dan perundangan yang berlaku dalam kejuruteraan perlombongan;
 • Menjalankan penyiasatan masalah yang ditentukan secara meluas; cari, cari dan pilih data yang relevan dari kod, pangkalan data, dan literatur, reka bentuk dan menjalankan eksperimen, menganalisis dan menafsirkan hasil untuk memberikan kesimpulan yang sah;
 • Gunakan teknik, sumber daya, dan alat kejuruteraan moden yang sesuai, termasuk teknologi maklumat, ramalan, dan pemodelan, untuk penyelesaian masalah kejuruteraan perlombongan yang ditentukan secara luas dengan pemahaman mengenai batasan, sekatan, premis, andaian dan kekangan;
 • Berkomunikasi secara berkesan, baik secara lisan dan bertulis, dengan khalayak kejuruteraan dan pihak yang terlibat.
 • Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesan aktiviti kejuruteraan perlombongan terhadap masyarakat, ekonomi, industri dan persekitaran fizikal, dan menangani masalah dengan analisis dan penilaian.
 • Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip pengurusan kejuruteraan perlombongan dan menerapkannya pada pekerjaan sendiri, sebagai ahli dan pemimpin dalam satu pasukan dan menguruskan projek
 • Memahami dan menerapkan prinsip etika dan komited terhadap etika, tanggungjawab dan norma profesional Juruukur Tambang.

Syarat Kemasukan

 • APS minimum: 23
 • Bahasa Inggeris: 5 (60% +)
 • Matematik: 5 (60% +)
 • Sains Fizikal: 5 (60% +)

These, courtesy of my brother. JohnnyMclendon.com

Organisasi Kerjaya

Tambang Juruukur digunakan dalam bidang sains dan teknologi perlombongan, dengan fokus utama pada pengukuran, pengiraan, dan pemetaan untuk semua tahap proses perlombongan.

 • Penolong Juruukur Bahan
 • Pelelong
 • Cartographer
 • Juruukur Pembangunan
 • Penilai Tenaga Domestik
 • Ejen Harta Tanah
 • Pengurus Estet
 • Pengukur
 • Pegawai Pencegahan kehilangan tempat tinggal
 • Pembantu Perumahan
 • Pegawai Perumahan
 • Juruukur Hidrografi
 • Juruukur Tanah
 • Juruukur Perlombongan
 • Juruukur Bahan
 • Juruukur Luar Bandar
 • Perunding Jualan
 • Penganalisis Tinjauan
 • Juruukur
 • Juruukur Teknikal
 • Perancang Bandar
 • Kakitangan Sokongan Perancangan Bandar
 • Modeller Pengangkutan
 • Penilai
Tarikh Akhir Kemaskini May 2020

Latar Belakang Pusat Pengajian

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Baca lebih lanjut

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Baca Ringkas