Sarjana Muda Sains dalam Psikologi

Umum

3 lokasi tersedia

Penerangan Program

Sarjana Sains, Major in Psychology melatih para pelajar untuk membangun, memohon, dan menyebarkan topik baru berkaitan dengan kajian saintifik terhadap tingkah laku manusia. Lulusannya akan menjadi seorang profesional dwibahasa dengan pengetahuan dan kemahiran yang luas yang akan membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan peringkat kemasukan dalam bidang disiplin berkaitan Psikologi dan bidang lain, termasuk undang-undang, sumber manusia, pengurusan, perkhidmatan perniagaan, dan pendidikan.

Siswazah mempunyai bidang luas untuk meneroka dan mencari alternatif kepada masalah dalam kesihatan mental, psikologi industri-organisasi, dan bidang psikologi umum yang lain. Program ini menyediakan pelajar dengan asas psikologi untuk memudahkan pengajian siswazah dalam bidang yang berkaitan dengan pendidikan, psikologi klinikal, psikologi industri, kaunseling, dan kerja sosial. Pelajar mesti mematuhi keperluan atau batasan negara dan setempat untuk mengamalkan profesion.

Objektif Program

 • Gunakan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang konsep, prinsip asas, perspektif teori, model asas, dan trend sejarah dalam Psikologi dalam pelbagai kerjaya.
 • Memohon pengetahuan mereka yang diperoleh dalam bidang penyelidikan dan analisis psikologi untuk mentafsir situasi sosio-budaya yang berbeza menggunakan siasatan saintifik dan pemikiran kritis untuk menyelesaikan masalah.
 • Mematuhi piawaian etika dan undang-undang dalam penggunaan dan amalan teknik psikologi dengan pemahaman tentang tanggungjawab sosial mereka kepada komuniti mereka di peringkat tempatan, nasional dan global.
 • Berkomunikasi dengan berkesan untuk menyatakan idea mereka, melibatkan orang lain dalam perbincangan mengenai konsep psikologi, dan menyajikan maklumat untuk tujuan yang berbeza melalui kemahiran lisan dan bertulis dalam bahasa Inggeris dan Sepanyol.
 • Mempamerkan kemahiran dan kebolehan teknikal dalam penerapan kandungan dan kemahiran khusus psikologi, refleksi diri yang berkesan, kemahiran pengurusan projek, kemahiran kerja berpasukan, dan penyediaan kerjaya.

Hasil Profesional

Sarjana Sains, program utama Psikologi akan menyediakan pelajar untuk:

 • Memohon pengetahuan psikologi kepada perkara yang berkaitan dengan orang, organisasi, kumpulan, dan masyarakat.
 • Menggunakan pelbagai cara untuk menyusun maklumat mengenai tingkah laku individu dan organisasi.
 • Menganalisis tingkah laku manusia berdasarkan pelbagai kerangka konseptual.
 • Menunjukkan penggunaan etika dalam prestasi profesion.
 • Berkomunikasi dan mengemukakan analisis visual, lisan, dan bertulis tentang masalah psikologi dan penyelesaian yang disyorkan.128550_54e0d44a4350a814f6da8c7dda7930791c3bd8e2554c704c72287ed7934fc051_1280.jpg Wokandapix / Pixabay
Urutan Kurikulum Kredit
Kursus Pendidikan Am 51
Kursus Profesional Teras 18
Kursus Konsentrasi Utama 52
Jumlah 121

Kurikulum

Kursus Pendidikan Am (51 Kredit)

 • ENGL 115-O Bahasa Inggeris Membaca dan Menulis I
 • MATH 111-O Algebra Perantara I
 • HUMA 101-O Budaya Dunia I
 • SPAN 115-O Membaca, Menulis, dan Komunikasi Mulut dalam bahasa Sepanyol I
 • SEJARAH 273-O Sejarah Amerika Syarikat
 • SOSC 111-O Tanggungjawab Individu, Komuniti, Kerajaan dan Tanggungjawab Sosial I
 • COMP 110-O Komputer dan Perisian
 • QYLE 110-O Pembangunan Sikap dan Adaptasi Universiti
 • ENGL 116-O English Reading and Writing II
 • ENGL 331-O Public Speaking
 • HUMA 102-O World Culture II
 • SPAN 116-O Membaca, Menulis, dan Komunikasi Mulut dalam Bahasa Sepanyol II
 • SPAN 255-O Bahasa Sepanyol untuk Penulisan dan Penyelidikan
 • SOSC 112-O Individu, Komuniti, Kerajaan, dan Tanggungjawab Sosial II
 • SCIE 111-O Sains Bersepadu I

Kursus Profesional Teras (18 Kredit)

 • SOCI 204-O Prinsip-prinsip Sosiologi
 • SOSC 250-O Statistik dalam Sains Sosial
 • PSYC 121-O Psikologi Am I
 • Etika PSYC 131-O dalam Psikologi
 • Teknik Penyelidikan SOSC 260-O dalam Sains Sosial
 • PSYC 122-O Psikologi Am II

Kursus Utama (52 Kredit)

 • PSYC 210-O Seksualiti Manusia
 • PSYC 225-O Psikologi Sosial
 • PSYC 228-O Psikologi Kepelbagaian
 • PSYC 344-O Teori Pembelajaran dan Motivasi
 • PSYC 330-O Psikologi Interpersonal
 • PSYC 320-O Psikologi Abnormal
 • PSYC 423-O Psikologi Fisiologi
 • PSY324-O Psikologi Jantina
 • Seminar Senior PSYC 461-O dalam Psikologi
 • PSYC 222-O Psikologi Remaja
 • PSYC 226-O Psikologi Evolutional
 • Teori Kepribadian PSYC 321-O
 • PSYC 322-O Teori dan Teknik Psikoterapi
 • PSYC 327-O Psikologi Orang Asing
 • PSYC 410-O Psikologi Organisasi
 • PSYC 415-O Psikologi Kepimpinan
 • PSYC 460-O Capstone Kanan dalam Psikologi

* Kemahiran bahasa dalam bahasa Inggeris dan Sepanyol akan dinilai dengan ujian penempatan. Kursus bahasa tambahan mungkin diperlukan mengikut skor pelajar dalam ujian penempatan. Jika pelajar layak untuk Kursus Bahasa Persiapan atau Kursus Bahasa Pembangunan, mereka mesti mendaftar dalam kursus dengan segera untuk meningkatkan prestasi akademik dalam bahasa. Pelajar mesti mematuhi minimum jam yang diperlukan dan dasar yang ditetapkan oleh agensi pendidikan negeri dan tempatan untuk pengalaman praktikum. Pelajar mesti mematuhi syarat pensijilan pendidikan negeri dan tempatan untuk ijazah, seperti yang berkenaan. QYLE 110-O mesti diambil dalam tempoh pertama pendaftaran.

Tarikh Akhir Kemaskini Mac 2020

Biasiswa Keystone

Terokai pilihan yang ditawarkan oleh biasiswa kami

Latar Belakang Pusat Pengajian

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse comm ... Baca lebih lanjut

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse community of students, offering academic programs and personalized services of quality, meeting the needs of the adult learner. Baca Ringkas
Miami Lakes , Tampa , Orlando + 2 Lagi Kurang