Hasil Pembelajaran Kursus

Kursus ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) ditawarkan untuk menghasilkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Graduan yang mengikuti program ini dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran khusus yang diperlukan dalam pembangunan kejuruteraan dan perisian yang dapat memenuhi keperluan perindustrian di lapangan. Ini termasuk keupayaan untuk menganalisis, mensintesis, merancang sistem kompleks, mengekalkan, menguji, mengawal kualiti perisian dan menguruskan projek perisian.

Prospek kerjaya

Graduan khusus dalam Kejuruteraan Perisian mempunyai peluang untuk bekerja sama ada dalam sektor Kerajaan atau swasta. Mereka boleh bekerja sebagai Pegawai Sistem Maklumat, Penganalisis Sistem, Jurutera Perisian, Pengurus Pembangunan Perisian, Ahli Pasukan sebagai Jaminan Kualiti Perisian, Penganalisis Sistem, Pentadbir Sistem, Penguji Perisian atau Perunding Pembangunan Perisian. Graduan mempunyai peluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana dan Doktor.

Hasil pembelajaran

Program Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) di FTMK bertujuan untuk menghasilkan graduan dengan ciri-ciri berikut:

  • Mampu melaksanakan pengetahuan yang dipelajari dalam Sains Komputer dan Teknologi Maklumat.
  • Mampu melaksanakan pengetahuan yang dipelajari dalam Sains Komputer dan Teknologi Maklumat.
  • Mampu menganalisis, merekabentuk dan membangunkan aplikasi ICT.
  • Mampu melakukan pengekodan sistem menggunakan bahasa pengaturcaraan yang sesuai mengikut keperluan industri.
  • Mampu menguruskan projek pembangunan perisian dengan menggunakan konsep Kejuruteraan Perisian.
  • Mampu melakukan penyelidikan dalam bidang Kejuruteraan Perisian.
  • Boleh menyelesaikan masalah secara kreatif dan dapat berkomunikasi dengan berkesan.
  • Boleh menyumbang secara individu atau dalam pasukan dalam pelbagai disiplin.
  • Dapat memimpin dengan etika dan mempunyai kemahiran keusahawanan.
Program diajar dalam:
English

Lihat 17 lagi program yang ditawarkan oleh Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM »

Kursus ini Lokasi Kampus
Start Date
Duration
Permintaan Maklumat
Sepenuh masa
Price
12,438
untuk tahun pertama. 11,770.00 RM untuk tahun-tahun berikutnya.