Baca keterangan rasmi

Sains Politik / Perhubungan Antarabangsa

Ijazah Sarjana Muda: Ijazah dalam Sains Politik

Tempoh / ECTS: 4 tahun / 240 ECTS

TEMPAT / KAMPUS: 30 / Moncada - Alfara

PLACE AT: Sepanyol

HASIL PEMBELAJARANpoliticasPertandingan umum

 • Mempunyai kriteria yang kukuh dan mantap tentang sejarah, masyarakat dan budaya semasa. Pencapaian kecekapan ini membayangkan memperoleh kriteria yang membolehkan pemahaman dan penilaian masyarakat dan budaya semasa, berdasarkan pertimbangan yang rapi tentang realiti sekarang dan akar sejarahnya, dengan perhatian terhadap prinsip perlembagaan dan Doktrin Sosial Gereja, dengan untuk tujuan memberdayakan graduan untuk mengambil bahagian secara bertanggungjawab dalam kehidupan sosial demi keamanan dan kebaikan bersama.
 • Dapat menyatakan diri dengan betul atau mengembangkan komunikasi yang sesuai dan ungkapan lisan dan bertulis. Pencapaian kecekapan ini melibatkan mengetahui sumber ekspresi pidato dan bertulis. Komunikasi lisan dan bukan lisan.
 • Dapat mengatasi kemudahan dan kecekapan dalam sekurang-kurangnya, bahasa asing. Pencapaian kecekapan ini bermaksud dapat mengembangkan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan lancar dan efisien, baik secara bertulis maupun secara lisan, dalam bahasa Inggeris dan, dengan kata lain, dalam bahasa asing yang lain. Keupayaan untuk bekerja dalam konteks kebangsaan dan antarabangsa.
 • Dapat memahami dan mensintesis cadangan rumit, dengan rasa kritikal, dalam konteks di mana mereka dibentangkan. Pencapaian kecekapan ini membayangkan dapat menentukan, membezakan dan mengaitkan kedua-dua konsep asas dan premis di mana eksposisi mana-mana hujah dibina, serta untuk mengutarakan dan mendasarkan kandungannya secara sintetik dan kritikal, dalam konteks saintifik , politik, sosial, media atau organisasi-di mana mereka dibentangkan.
 • Dapat menggunakan pengetahuan yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Pencapaian kecekapan ini menunjukkan kemampuan, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh, untuk menyelesaikan masalah atau untuk membuat penghakiman mengenai mereka - bersifat teori, praktikal, moral atau teknikal; dan melakukannya dengan cara yang beralasan, berhemah dan berkesan.
 • Dapat mengumpulkan dan mentafsir data yang relevan untuk menghuraikan hujah-hujah sendiri. Pencapaian kecekapan ini membayangkan dapat menguraikan hipotesis dan merancang demonstrasi; mendapatkan, mentafsirkan dan memilih maklumat yang diperlukan untuk kajiannya; rekapitulasi hasil analisa dengan hujah-hujah yang memberi alasan untuk proses yang dilakukan dan hasilnya.
 • Dapat menghantar maklumat, idea, masalah dan penyelesaian. Pencapaian kecekapan ini bermaksud dapat merancang proses komunikasi - dengan mengambil kira persekitaran subjektif dan obyektif di mana ia dibangunkan - dan melaksanakannya secara profesional - dalam bentuk dan bentuk - dengan berkesan menggunakan sumber yang berbeza komunikatif
 • Dapat melaksanakan dan menyelesaikan projek secara autonomi, profesional dan berkelayakan. Pencapaian kecekapan ini bermaksud dapat merancang pelan kerja serta melaksanakan kemuncaknya dengan ketekunan dan kelenturan - menjangka dan mengatasi kesulitan yang timbul dalam pembangunannya dan mengintegrasikan perubahan yang diperlukan oleh evolusi - dengan cara yang profesional dan berkelayakan.
 • Untuk mempunyai wawasan yang bersifat integral terhadap manusia dalam dimensi yang tersendiri dan transenden. Pencapaian kecekapan ini bermaksud mempunyai sikap mencari kebenaran, dari pelbagai pengetahuan, tentang sifat manusia dan martabat peribadi yang biasa bagi semua lelaki dan wanita, dengan perhatian khusus terhadap implikasi etika dan moral.
 • Dapat menyertai pasukan kerja dan memimpin mereka. Pencapaian kecekapan ini membayangkan dapat berkolaborasi dalam pasukan kerja, serta memimpin mereka, menyumbang dengan cara yang tegas dan hormat terhadap penyemperitan, perancangan dan pembangunan objektif. Komitmen etika, kerjaya perkhidmatan dan orientasi kepada orang ramai.
 • Dapat merundingkan dan menguruskan asumsi perjanjian. Pencapaian kecekapan ini membayangkan dapat merundingkan, mengurus dan memeterai anggapan perjanjian dalam persekitaran konflik atau kepentingan yang bertentangan dari tujuan mencapai penyelesaian yang paling mudah dan mudah untuk semua; mencari pemahaman dan integrasi kedudukan dan hak yang sah dari setiap pihak yang terlibat. Komitmen etika, kerjaya perkhidmatan dan orientasi kepada orang ramai.
 • Memperolehi komitmen etika dan peribadi dengan panduan untuk kualiti, kecemerlangan dan pengorbanan peribadi. Mencapai kecekapan ini menyiratkan semangat pengorbanan peribadi pelajar untuk mencapai prestasi yang baik, dari segi kualiti dan etika.
 • Dapat mengenali kepelbagaian dan multikulturalisme. Pencapaian kecekapan ini melibatkan penilaian yang berbeza dari perspektif yang membolehkan perkembangan kecerdasan emosi pelajar, menerima pelbagai pendapat dan arus pemikiran, dan menguruskan maklumat dengan lebih baik, untuk melakukan analisis situasi sebelum isu-isu yang dibangkitkan yang merangkumi perspektif yang luas dan pelbagai budaya.
 • Dapat membuat bahan-bahan untuk kajian dan / atau penyelidikan dan untuk membina mereka, secara teratur, garis plot disertasi atau pameran tersebut. Pencapaian kecekapan ini membayangkan dapat membina bahan pembelajaran anda sendiri melalui penggunaan sumber yang berbeza (nota, nota, manual, monograf, pangkalan data, Internet, dll) dan mendedahkan yang ditentukan dan teratur tema Ini bermaksud mempunyai keupayaan untuk menguruskan maklumat, serta kemampuan untuk penalaran kritis dan pembelajaran autonomi.
 • Memperoleh tabiat belajar berdasarkan disiplin peribadi berdasarkan perancangan, penggunaan sumber rasional, dan pentadbiran masa dan ruang. Pencapaian kecekapan ini membayangkan bahawa pelajar akan belajar untuk menguruskan masa pengajian, selaras dengan penilaian berterusan yang diperlukan oleh Ijazah yang diajar di Universiti, mencapai kematangan peribadi, dari segi disiplin dan penciptaan tabiat belajar.
 • Ketahui bagaimana untuk berkongsi kebolehan dan kemahiran mereka sendiri dengan orang lain, dan meminta bantuan yang sangat diperlukan untuk menjalankan tugas yang memerlukannya. Kecekapan ini melibatkan penghayatan kepelbagaian, pengurusan masa dan sumber manusia yang diperlukan untuk kerja berpasukan dan / atau kerja individu, menggunakan strategi kepimpinan, kecerdasan empati dan kecerdasan emosi, menjana sinergi kumpulan dan meningkatkan kapasiti peribadi untuk menghargai kelemahan-kelemahan dan sumber peribadi yang memerlukan maklumat perkongsian.
kemahiran tertentu
 • Tahu asas-asas sejarah dan teori-teori utama dan pendekatan Sains Politik. Pencapaian kecekapan ini bermaksud dapat mengenal pasti asas-asas, melalui evolusi sejarahnya, dan mengetahui penjelasan konsep, kerangka teoritis dan asas-asas yang menyokong pengetahuan saintifik dalam Sains Politik. Ketahui andaian teori asas dan kaedah dan masalah pendekatan yang berbeza. Ketahui sifat objek kajian. Ketahui teori dan pendekatan untuk berkuasa. Mengenai pengetahuan profesional (know-how): Mengenal pasti sumber dokumentari dan mengenali dan menggunakan teori, paradigma, konsep dan prinsip disiplin.
 • Ketahui dan fahami struktur dan fungsi sistem dan institusi politik. Pencapaian kecekapan ini bermaksud dapat mengenal pasti dan memahami, serta institusinya. Ini bermakna untuk mengetahui (tahu): Ketahui teori dan doktrin mengenai sistem politik; teori-teori demokrasi; sistem politik dan Memahami organisasi dan aktiviti yang dibangunkan oleh institusi politik.
 • Memahami pemikiran politik sejagat dan pemikiran politik Sepanyol. Ketahui arus utama pemikiran politik sejagat: sumber bahan, pengetahuan dan pengetahuannya. Ketahui arus utama dan penulis pemikiran politik di Sepanyol. Mampu mentafsirkan teks politik Pencapaian kecekapan ini melibatkan mengetahui teori-teori antarabangsa dan nasional yang hebat, dan deposit pemikiran politik Sepanyol.
 • Memahami asas asas Undang-undang Awam (Undang-Undang Pentadbiran dan Undang-Undang Perlembagaan). Para pelajar akan memahami sumber-sumber undang-undang awam, sistem perundangan pentadbiran, ejen awam, Perlembagaan, organisasi wilayah Negara dalam kerangka perlembagaan, hak asasi dan kebebasan awam, jaminannya, Mahkamah Perlembagaan.
 • Memahami asas asas Sains Pentadbiran, etika awam dan etika pentadbiran. Pelajar akan memahami alat asas pengurusan awam dan etika awam. Mereka akan mengetahui aspek teoretikal dan praktikal yang berkaitan dengan perancangan dan pengurusan sumber awam. Mereka akan tahu bagaimana untuk merekabentuk, melaksanakan, menganalisis dan menilai dasar-dasar awam. Mereka akan belajar untuk menguruskan sumber manusia Pentadbiran
 • Dapat memahami, menilai, mengkritik dan membincangkan cadangan-cadangan teori politik dalam konteksnya. Pencapaian kecekapan ini membayangkan mampu mentafsirkan dan membincangkan teks, proposisi dan teori politik dalam konteks sejarah, sosial, falsafah, normatif, atau ekonomi di mana mereka dibingkai, dengan mendasarkan pendapat mereka secara politis.
 • Boleh membuat alasan dan membantah dalam Politik, untuk mengemukakan secara bertulis dan sintesis analisis mereka. Pencapaian kecekapan ini menyiratkan dapat menyatukan penalaran politik menggunakan metodologi argumentasi retorik dan politik dengan betul, baik secara lisan maupun secara bertulis.
 • Memahami metodologi yang mungkin berbeza dalam Sains Sosial dan Teknik Penyelidikan Sosial dan fahami asas-asas Sosiologi Am. Pencapaian kecekapan ini menunjukkan bahawa para pelajar akan mengetahui asas-asas teoretikal dan praktikal metodologi dalam Sains Sosial. Mereka akan maju dalam penerapan metodologi yang dikaji dalam penyelidikan gunaan. Begitu juga, graduan dalam Sains Politik dapat memahami dan membezakan tindakan sosial dan tindakan kolektif; pelakon sosial dan pelaku kolektif. Ia akan memahami pergerakan sosial, bentuk sejarah mereka dan persatuan sivil semasa. Anda boleh melakukan dan mentafsir analisis sosiologi. Akan tahu bagaimana melaksanakan dasar pengurusan sumber manusia. Akan tahu bagaimana untuk membangunkan kemahiran organisasi, pengurusan dan kepimpinan.
 • Memahami asas-asas ekonomi politik dan ekonomi awam. Kompetensi ini membayangkan bahawa pelajar akan mengetahui masyarakat dari perspektif analisis ekonomi, fungsi ekonomi negara dan antarabangsa, pengeluaran dan pengedaran kekayaan, campur tangan sektor awam dalam ekonomi, dasar ekonomi dan fungsi ekonomi. sektor awam, belanjawan pendapatan dan perbelanjaan awam dan cukai.
 • Memahami proses integrasi politik dan ekonomi, struktur dan fungsi Kesatuan Eropah. Pelajar akan memahami proses integrasi, asas dan teori, dan rangka kerja undang-undang dan institusi Kesatuan Eropah, dasar dan kerjasama dan mekanisme tindakan
 • Memahami politik antarabangsa, undang-undang antarabangsa awam dan hubungan antarabangsa. Kompetensi ini terdiri daripada memahami sumber-sumber undang-undang antarabangsa dan peraturan undang-undang antarabangsa semasa. Di samping itu, pelajar akan memahami senario antarabangsa yang rumit melalui pengenalpastian pelaku politik mereka, struktur institusi, organisasi dan politik mereka, serta interaksi dan aktiviti yang mereka usahakan. Ketahui teori-teori yang menyokong politik antarabangsa. Ketahui struktur dan operasi organisasi antarabangsa utama. Menganalisis dan menilai senario politik antarabangsa dan pembangunan dan pengurusan dasar dan diplomasi luar negara.
 • Menganggap sebagai nilai-nilai penting dalam pembangunan karya saintis politik yang berlaku dalam prinsip-prinsip am Undang-undang dan Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat. Pencapaian kecekapan ini bermaksud dapat mentafsirkan dan menerapkan pengetahuan politik sesuai dengan prinsip umum, hak dan tugas asas yang termaktub dalam Perlembagaan Sepanyol, berdasarkan penghormatan terhadap doktrin sejagat mengenai hak asasi manusia dan sesuai dengan budaya kedamaian. dan nilai demokrasi.
 • Memahami psikologi pelakon politik dan proses pemilihan. Siswazah dalam Sains Politik akan membezakan pelbagai pelakon politik yang berinteraksi dalam kehidupan awam. Memahami tingkah laku politik pelakon-pelakon ini. Dia akan dapat mentafsirkan hubungan antara budaya politik dan kestabilan rejim politik. Akan dapat mentafsirkan dan menganalisis keputusan pilihan raya.
 • Memahami dan membangunkan strategi kepimpinan politik. Siswazah dalam Sains Politik akan tahu bagaimana untuk membangunkan strategi kepimpinan politik, menerapkan teknik pemasaran pilihan raya, teknik bercakap awam dan strategi komunikasi yang sesuai dengan pemasaran politik.
 • Memahami Sejarah Sepanyol dan Sejarah Universal. Siswazah dalam Sains Politik akan memahami evolusi perubahan sejarah Sepanyol dan dunia, melalui kajian Sejarah Sepanyol dan Sejarah Universal. Membezakan pendekatan dan teori utama untuk menganalisis sejarah, mengetahui pelakon yang menggalakkan perubahan sosial dan mengetahui cara menafsirkan dan menganalisis proses sejarah sehingga kedatangan Zaman Kontemporari.
 • Memahami antropologi sosial dan antropologi politik. Kompetensi ini terdiri daripada memahami sumber-sumber antropologi, manusia, hubungan mereka, dan kepelbagaian manusia. Yang dinilai akan mengendalikan teks antropologi, akan tahu bagaimana menganalisis dan memahami intipati manusia.
PEKERJAAN

prospek kerjaya

Graduan dalam Sains Politik mempunyai pelbagai peluang profesional yang luas dan pelbagai, baik di sektor awam dan swasta.

Perlu diberi perhatian ialah kerja saintis politik dalam organisasi dan entiti antarabangsa (NATO, UNESCO, Kesatuan Eropah, Kedutaan dan Konsulat, pejabat-pejabat Chambers of Commerce, dll.), Serta dalam Organisasi Bukan Kerajaan (NGO). Begitu juga, mereka boleh menjalankan kerja-kerja mereka di syarikat-syarikat, yayasan atau pusat-pusat penyelidikan yang didedikasikan untuk kajian sosiologi dan pemasaran pilihan raya. Dalam bidang ini, biasanya dilakukan secara eksklusif untuk pengambilan penganalisis politik dan sosiologi, yang kerjanya terdiri dari kesimpulan, pelaksanaan dan analisis kaji selidik pemilihan, pemilihan pendapat, penyediaan bahan kampanye pemilihan dan kajian sosiologi yang lain.

Oleh itu, graduan boleh mengakses, antara lain, aktiviti profesional berikut:

 • Pentadbir Awam Negeri
 • Agen Pembangunan Tempatan
 • Agen Pembangunan Luar Bandar
 • Ejen Peluang Sama Sama
 • Agen kesedaran
 • Ejen penyertaan warga negara
 • Penganalisis Dasar Awam
 • Penganalisis Politik
 • Penasihat Imej
 • Penasihat Kelakuan Politik
 • Penasihat Buruh
 • Pengumpul dana
 • Perunding Luaran (Antarabangsa)
 • Bekerjasama
 • Diplomat
 • Pakar dalam pendapat umum
 • Pakar keselamatan
 • Pengurus organisasi autonomi, entiti perniagaan awam, yayasan awam atau organisasi
 • Pengurus Pentadbiran
 • Pengurus Kebudayaan
 • Pengurus Projek
 • Penyelidik
 • Pengantara Konflik
 • Pengantara Intercultural
 • Profesor universiti
 • Juruteknik Kanan Pentadbiran Awam, baik di peringkat negeri, autonomi dan tempatan (di cawangan dan kepakaran khas)
 • Juruteknik Kanan organisasi perlembagaan
 • Juruteknik Kerjasama dan Pembangunan
 • Juruteknik dalam Penyelidikan Sosial Gunaan dan Kajian Pendapat Awam
 • Juruteknik dalam Organisasi Antarabangsa
 • Juruteknik Dasar Awam

Apa yang membuatkan kita berbeza?

1. IEF: Fokus Pakar Antarabangsa

Ijazah kami menawarkan intensifikasi khas dalam bidang yang membolehkan anda untuk hubungan antarabangsa. Pendekatan ini diartikulasikan dalam:

 • Struktur subjek kandungan antarabangsa dalam kurikulum: Institusi Eropah, Sejarah Hubungan Antarabangsa, Teori Perhubungan Antarabangsa, Undang-undang Awam Antarabangsa, Organisasi Antarabangsa, Kerjasama Antarabangsa, Bantuan Kemanusiaan, Pentadbiran Asing, Dasar Luar Sepanyol, Dasar Luar Negara Eropah dan Politik Perbandingan.
 • Subjek yang diajar dalam bahasa Inggeris: Undang-undang Antarabangsa Awam / Undang-undang Antarabangsa Awam (tahun ke-3) dan Bantuan Kemanusiaan / Bantuan Kemanusiaan diajar dalam bahasa Inggeris (tahun ke-4). Dengan cara ini, kami memperoleh bahasa khusus dalam Bahasa Inggeris dari kawasan-kawasan ini, perlu diingat bahawa semasa pertama dan kedua kami akan membantu anda meningkatkan tahap bahasa Inggeris supaya anda dapat mengikuti mata pelajaran ini tanpa masalah.
 • Kelas Bahasa Inggeris percuma: untuk meningkatkan tahap anda dan dengan itu dapat melakukan latihan di luar Sepanyol dan bekerja di institusi antarabangsa.
2. Pengalaman antarabangsa anda

Dengan program Erasmus yang diselaraskan dengan mobiliti di Perancis, Jerman, Belgium, Itali, Poland, Portugal, Hungary dan Republik Czech. Jadi anda boleh belajar semester atau kursus di negara lain.

Dengan program latihan antarabangsa kami, jika anda mahukan anda mempunyai pengalaman profesional di Brussels, di Dewan Undangan Umbria Itali atau di Persekutuan Komuniti-Eropah di Valencian, Belgium.

3. Bonus latihan yang berkaitan dengan pekerjaan anda

Kami menawarkan kemungkinan mengambil, selari dengan ijazah dan percuma, Judul Sendiri dalam Komunikasi dan Pemasaran Politik, yang berkaitan dengan kecekapan transversal ijazah dan salah satu bidang keupayaannya. Oleh itu, anda akan meningkatkan kemahiran anda dalam perbincangan awam dan politik dalam set televisyen kami, dalam alat pemasaran politik dan dalam perancangan kempen pilihan raya.

5. darjah Double beregu darjah pakar

Anda boleh menghadiri dua universiti manakala perlumbaan schedules serasi dengan semua bilik darjah dalam kemudahan yang sama dan, sudah tentu, tanpa membayar dua kali. Begitu juga beregu darjah pakar dari Universiti dalam darjah dua.

 • Kewartawanan Sains Politik
 • Pengiklanan Sains Politik dan Perhubungan Awam
 • Pengurusan Perniagaan Sains Politik
 • Undang-undang Sains Politik
 • Sains Politik Undang-undang
 • Kewartawanan Sains Politik
href = "http://www.uchceu.es/estudios/grado/ciencias-politicas-relaciones-internacionales
Program diajar dalam:
Sepanyol

Lihat 7 lagi program yang ditawarkan oleh Universidad CEU - Cardenal Herrera »

Tarikh Akhir Kemaskini June 14, 2018
This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
Sepenuh masa
Price
7,680 EUR
Ikut lokasi
Ikut tarikh
Start Date
Sept. 2019
Tarikh tutup permohonan

Sept. 2019

Location
Tarikh tutup permohonan
End Date