Bsc kejuruteraan proses

Umum

Penerangan Program

Budapest Universiti Teknologi Dan Ekonomi telah ditubuhkan pada 1782 di bawah nama Institutum Geometrico-Hydrotechnicum dan telah menjadi institusi pendidikan tinggi atas Hungary. Ia juga telah mantap reputasi antarabangsa. Asas keberkesanan universiti adalah aktiviti setia pendidikan profesor dan kerja keras dan semangat pelajar-pelajar kita. Nilai-nilai ini memastikan kestabilan dan kesinambungan pendidikan, penyelidikan saintifik dan pembangunan teknologi di institusi tersebut. Pelajar yang merasakan berbakat dan mahir boleh menyertai pelbagai projek pembangunan sudah semasa pengajian di universiti. Apabila mereka meneruskan pengajian mereka dari darjah asas untuk kelayakan Masters kita bertujuan untuk memperhalusi pengetahuan dan kemahiran supaya ia adalah memastikan bahawa mereka menjadi pembangunan dan penyelidikan jurutera yang cemerlang mereka. Mereka yang ingin meneruskan kajian saintifik mereka boleh menyertai kursus PhD, yang akan menyediakan asas yang kukuh dan rangka kerja panduan untuk mencapai sasaran profesional mereka.

Semua peluang ini memastikan bahawa Universiti Teknologi telah menjadi salah satu universiti penyelidikan terkemuka Hungary dan terkenal untuk keputusan saintifik di luar negara. Ia juga penting bahawa anak-anak muda menyertai program kami bukan sahaja perlu menjadi profesional yang sangat baik tetapi orang yang berpendidikan dalam erti kata yang luas. Di universiti terdapat pelbagai peluang untuk aktiviti intelektual dan profesor cenderung untuk menyampaikan bukan sahaja kemahiran profesional tetapi juga sikap, nilai dan pandangan yang boleh memperkayakan persepsi pelajar.

BSc Kejuruteraan Proses

semester 1, Fall

 • Inggeris Wajib I. BMEGT63A301 2 0/4/0 p
 • Descriptive Geometry BMETE90AX06 3 1/2/0 e
 • Pengenalan kepada MechanicalEngineering BMEGEVGAG01 4 2/1/1 e
 • Sistem Maklumat BMEGERIA31I 4 2/0/2 p
 • Makro dan Mikroekonomi BMEGT30A001 4 4/0/0 e
 • Matematik A1a - Calculus BMETE90AX00 6 4/2/0 e
 • Teknikal Kimia BMEVEKTAGE1 3 2/0/1 p
 • Statik BMEGEMMAGM1 3 1/1/0 p

Jumlah kredit: 29

Semester 2, Musim Bunga

 • Inggeris Wajib II. BMEGT63A302 2 0/4/0 p
 • Bahan Sains dan Ujian BMEGEMTAGK1 6 4/0/1 e
 • Asas CAD BMEGEGEA3CD 4 1/0/2 p
 • Fizik A2 BMETE15AX02 2 2/0/0 e
 • Asas MachineDesign BMEGEGEAGM1 4 2/2/0 p
 • Matematik A2a - Vector Fungsi BMETE90AX02 6 4/2/0 e
 • Software Engineering BMEGERIA32P 2 0/2/0 p
 • Kekuatan Bahan BMEGEMMAGM2 5 2/2/0 e

Jumlah kredit: 31

3 Semester, Jatuh

 • Dynamics BMEGEMMAGM3 5 2/2/0 e
 • Kejuruteraan Bahan BMEGEMTAGK2 4 3/0/1 e
 • Fizik A3 BMETE15AX03 2 2/0/0 e
 • Mesin Elemen 1. BMEGEGEAGG1 5 2/1/1 e
 • Sistem Pengurusan Alam Sekitar BMEGT42A003 3 3/0/0 p
 • Matematik A3 untuk Mechanical Engineers BMETE90AX10 4 2/2/0 p
 • Matematik Peperiksaan Global BMETE90AX23 ge
 • Analisis Teknikal dan Economical Data BMEGEVGAG14 3 2/1/0 p
 • Measurement Technology BMEGEMIAMG1 3 2/0/1 p

Jumlah kredit: 29

4 Semester, Spring

 • Asas Kejuruteraan Elektrik BMEVIAUA007 3 2/0/1 p
 • Mesin Elements 2. BMEGEGEAGG2 6 3/1/1 e
 • Pembuatan BMEGEGTAG01 5 2/0/3 e
 • Control Engineering BMEGEMIAGE1 4 2/2/0 e
 • Kejuruteraan Termodinamik BMEGEENAETD 3 2/1/0 p
 • Polimer Sains Bahan dan Kejuruteraan BMEGEPTAG0P 6 3/0/2 e
 • Getaran BMEGEMMAGM4 3 2/1/0 p
 • Mekanik Exam Global BMEGEMMAGM0 ge

Jumlah kredit: 30

5 Semester, Jatuh

 • Electromechanics BMEVIAUA008 4 2/1/1 e
 • Mekanik Bendalir BMEGEÁTAG11 5 2/2/1 p
 • Pemindahan Haba BMEGEENAEHK 4 2/2/0 e
 • Diffusion Proses BMEGEVÉAG02 2 1/1/0 e
 • Pengukuran di Energy and Environment Protection BMEGEENAG51 3 0/1/2 p
 • Teknik Pengukuran Proses BMEGEVGAG03 2 1/0/1 p
 • Asas FEM BMEGEMMAGM5 3 1/1/1 p
 • Pengurusan dan Ekonomi Perniagaan BMEGT20A001 4 4/0/0 p
 • Undang-undang Perniagaan BMEGT55A001 2 2/0/0 p

subjek pilihan: 2

 • Marketing (2 kredit) ATAU BMEGT20A002 2/0/0 p
 • Kemahiran komunikasi - English (2 kredit) BMEGT63A061 0/2/0 p

Jumlah kredit: 31

6 Semester, Spring

 • Acoustics teknikal dan Noise Control BMEGEÁTAG15 3 2/0/1 e
 • Jentera Fluid BMEGEVGAG02 4 2/1/1 e
 • Enjin haba BMEGEENAEGK 4 2/1/1 e
 • Simulasi berangka Fluid Aliran BMEGEÁTAG06 2 1/0/1 p
 • Proses dan Peralatan Industri Kimia BMEGEVÉAG03 5 3/2/0 e
 • Pencemaran Udara, Air Sisa dan Sisa Man Pepejal. BMEGEÁTAG04 3 3/0/0 p
 • Kajian bebas 1 BMEGEVGAG06 4 0/0/4 p

subjek pilihan: 4

 • Pemanasan (4 kredit) ATAU BMEGEÉPAG61 3/1/0 e
 • Pengurus Komunikasi (2 kredit) DAN BMEGT63A081 0/2/0 p
 • Komunikasi silang budaya (2 kredit) BMEGT63A091 0/2/0 p

Jumlah kredit: 29

7 Semester, Jatuh

 • Fluid Flow Systems BMEGEVGAG07 3 2/1/0 p
 • Proses tenaga dan Equipment,. BMEGEENAG71 5 3/0/2 p
 • Isipadu pam dan Pemampat BMEGEVGAG04 2 1/1/0 p
 • Pengukuran Kimia dan Alam Sekitar Proc. BMEGEVÉAG04 3 0/1/2 p
 • Projek Akhir BMEGEXXA4SD 15 0/10/0 p

subjek pilihan: 4

 • Air-Conditioning (4 kredit) BMEGEÉPAG62 2/2/0 e

Jumlah kredit: 32

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal menawarkan kursus-kursus tambahan dan pilihan (30 kredit - menaik taraf kepada 240) di peringkat Ijazah Sarjana Muda Sains kepada pelajar - yang menamatkan 210 kredit

mata pelajaran pilihan

 • Pemodelan Proses dan Peralatan BMEGEÉEAG01 3 1/1/0 p
 • Makmal BMEGEÉEAG00 5 0/0/4 p
 • Kajian bebas 2 BMEGEVGAIP2 8 0/0/8 p
 • Pemanas BMEGEÉPAG61 4 3/1/0 e
 • Pengurus Komunikasi BMEGT63A081 2 0/2/0 p
 • Crosscultural Komunikasi BMEGT63A091 2 0/2/0 p
 • Bahasa Inggeris untuk Jurutera BMEGT63A051 2 0/4/0 p
 • Mekanik Analytical BMEGEMMMW01 4 3/0/0 e
 • Advanced Mekanik Bendalir BMEGEÁTMW01 4 3/0/0 e
 • Advanced Termodinamik BMEGEENMWAT 4 2/1/0 e
 • Elektronik Kuasa BMEVIAUA017 4 2/1/1 p
 • Kawalan Motion BMEVIAUA016 3 2/0/1
Tarikh Akhir Kemaskini Mac 2020

Latar Belakang Pusat Pengajian

The Budapest University of Technology and Economics was founded in 1782 under the name of Institutum Geometrico-Hydrotechnicum and has been the top higher education institution of Hungary. It also has ... Baca lebih lanjut

The Budapest University of Technology and Economics was founded in 1782 under the name of Institutum Geometrico-Hydrotechnicum and has been the top higher education institution of Hungary. It also has well-established international reputation. The foundation of the effectiveness of the university is the devoted educational activities of our professors and the hard work and enthusiasm of our students. These values ensure the stability and continuity of education, scientific research and technological development at the institution. Students who feel talented and skilled may join various development projects already during their university years. When they continue their studies from the basic degree to the Masters qualifications we aim at fine-tuning their knowledge and skills so that it is ensured that they become excellent development and research engineers. Those who wish to proceed with their scientific studies may join PhD courses, which will provide sound basis and guiding framework to reach their professional targets. Baca Ringkas