Read the Official Description

Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

&nbsp

Atilim Universiti Elektrik & Jabatan Kejuruteraan Elektronik ditubuhkan dengan tujuan untuk menamatkan pengajian jurutera yang berkelayakan dan membawa ke hadapan masyarakat apabila menyumbang kepada kemajuan pengetahuan.

&nbsp

Kurikulum ini telah direka untuk memenuhi keperluan negara dan antarabangsa dan memberi tumpuan kepada komunikasi, pemprosesan isyarat dan kawasan sistem terbenam. Topik-topik seperti voltan tinggi, mesin elektrik dan pengagihan kuasa dilayan dalam kurikulum juga.

&nbsp

Jabatan EE Atilim terkenal dengan kemudahan yang canggih dan peranti di dalam makmalnya. Keupayaan atau makmal kami melanjutkan bentuk "ukuran rangkaian vektor RF " untuk "laju analisis logik " dan "kekerapan tinggi ukuran domain masa ".

&nbsp

&nbsp

Objektif Program

&nbsp

Jabatan Kejuruteraan Elektrik & Elektronik mempunyai objektif seperti berikut:
1. Untuk mengajar pelajar konsep asas profesion kejuruteraan
2. Untuk membiasakan pelajar dengan konsep asas kejuruteraan elektrik dan elektronik
3. Untuk graduan jurutera mampu menyelesaikan masalah kejuruteraan yang kompleks
4. Membangunkan jurutera yang menyedari tanggungjawab mereka dan yang terdedah kepada kerja berpasukan antara disiplin dan pelbagai disiplin serta kerja-kerja individu
5.Untuk lulus jurutera yang terbuka kepada idea-idea baru yang boleh mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, dan yang telah meningkatkan keupayaan kreativiti dan aplikasi inovatif

&nbsp

Program Kompetensi

&nbsp

Pelajar-pelajar kita dijangka akan memperoleh kebolehan berikut:

1. Kebolehan mengaplikasikan pengetahuan matematik (termasuk matematik diskret, proses rawak, persamaan pembezaan, algebra linear dan pembolehubah kompleks), pengetahuan teori dan eksperimen sains dan Elektrik-Elektronik dalam pemodelan dan penyelesaian masalah kejuruteraan
2. Keupayaan untuk mengenalpasti, merumus, dan menyelesaikan masalah kejuruteraan yang kompleks, kebolehan untuk memilih dan menggunakan model yang sesuai dan kaedah analisis untuk ini
3.Kebolehan untuk menggunakan teknik-teknik, kemahiran dan alat-alat kejuruteraan moden yang diperlukan untuk amalan kejuruteraan, keupayaan untuk menggunakan teknologi maklumat dengan berkesan
4. Kebolehan untuk mereka bentuk dan menjalankan uji kaji, dan juga untuk menganalisis dan mentafsir data untuk masalah kejuruteraan
5. keupayaan untuk berfungsi dalam pasukan pelbagai disiplin, dan keupayaan kerja individu
6. Kebolehan berkomunikasi secara berkesan dalam Turkish, pengetahuan, sekurang-kurangnya, satu bahasa asing
7.Kemahiran dalam pengurusan projek, pengurusan risiko dan pengurusan masa, pengiktirafan piawaian dan kaedah antarabangsa, keupayaan untuk berfikir secara inovatif dan mencari pendekatan bukan tradisional, kesedaran pembangunan mapan

See 12 more programs offered by Atilim University »

This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date