Read the Official Description

Apakah BSc Kewangan dan Perakaunan (Kepujian) yang disahkan oleh kursus Salford University?

Sekiranya anda berminat dalam bidang perakaunan dan kewangan, dan bertujuan untuk memiliki kerjaya dalam bidang ini, ini mungkin menjadi kursus untuk anda. Matlamat utama kursus ini adalah untuk membangunkan pengetahuan dan kefahaman tentang pengurusan kewangan dan amalan perakaunan, untuk dapat menggunakan kemahiran ini dalam konteks perniagaan dan pengurusan yang berbeza, dan untuk kemahiran evaluatif ini untuk selaras dengan keperluan majikan dan profesion. Kursus ini juga memberikan pengecualian dari kertas kelayakan ACCA F1-F9 untuk graduan yang berjaya.

Pelajar berpeluang untuk membangunkan kemahiran yang berkaitan dengan pelbagai bidang perakaunan dan kewangan. Menjelang akhir kursus pelajar akan membangunkan kemahiran analisis dan evaluatif dan keupayaan untuk menerapkannya dalam konteks perniagaan dan pengurusan yang berbeza. Pelajar juga akan membangunkan pengetahuan dan pemahaman mengenai teori dan amalan perakaunan dan kewangan semasa yang akan meningkatkan keberkesanannya dalam bidang perakaunan dan kewangan.

Yang Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kewangan dan Perakaunan dihantar secara besar-besaran melalui sesi ceramah / seminar, bengkel dan sesi tutorial. Kursus ini disampaikan secara sepenuh masa selama tiga hari di St Johns Centre. Kursus ini adalah dua tahun (meliputi tahap 5 dan 6) dengan kemasukan ke tahap 5 bagi mereka yang memegang kelayakan Tahap 4 (atau bersamaan) AAT (Persatuan Jurutera Perakaunan).

Tahun pertama kursus terdiri daripada modul berikut:

Persekitaran peraturan dan ekonomi

Modul ini bertujuan untuk memberi pelajar pemahaman tentang persekitaran perniagaan dan ekonomi untuk organisasi komersial. Modul ini juga melihat rangka kerja pengawalseliaan profesion perakaunan dan peranan tadbir urus korporat.

Undang-undang syarikat

Matlamat utama modul ini adalah untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan yang mantap mengenai rangka kerja perundangan yang berkaitan dengan syarikat. Apabila selesai modul ini pelajar akan mempunyai peluang untuk menangani dengan berkesan dengan pelbagai bahan undang-undang dan untuk menerapkan peraturan undang-undang dalam konteks penyelesaian masalah.

Tingkah laku organisasi

Modul ini menyediakan analisis dan pemahaman yang luas tentang tingkah laku orang di tempat kerja. Setelah selesai modul ini, pelajar sepatutnya dapat menggunakan pengetahuan teori organisasi untuk dunia sebenar kerja dan organisasi.

Sistem maklumat kewangan dan pengurusan

Modul ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memilih, menggambarkan dan menggunakan pelbagai teknik perakaunan kos dan pengurusan alternatif. Pada akhir modul ini pelajar sepatutnya dapat menggambarkan dan menilai pengaruh pelaporan kewangan luar terhadap amalan kos organisasi.

Analisis kuantitatif dan statistik

Modul ini bertujuan untuk memperkenalkan pelajar kepada teknik statistik yang berguna untuk membuat keputusan. Setelah selesai modul pelajar ini dapat dapat secara berkesan menafsirkan output analisis statistik.

Perakaunan kewangan

Matlamat utama modul ini adalah untuk pelajar dapat menggunakan pemahaman mereka tentang teknik perakaunan dalam penyediaan dan penafsiran laporan kewangan. Apabila selesai modul pelajar ini dapat menilai dan menggunakan konsep perakaunan khusus untuk senario tempat kerja praktikal.

Dua tahun kursus terdiri daripada modul berikut:

KEWANGAN PERNIAGAAN

Matlamat utama modul ini adalah untuk menyediakan pelajar dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai peranan Pengurus Kewangan dalam organisasi, dan juga persekitaran kewangan luaran di mana organisasi beroperasi. Setelah modul selesai, pelajar harus dapat memahami apa yang diperlukan untuk pengurusan kewangan yang cekap.

Perakaunan kewangan lanjutan dan teori perakaunan

Modul ini bertujuan untuk meluaskan kemampuan pelajar untuk menyediakan, menganalisis, menilai dan melaporkan penyata kewangan syarikat di UK dan di peringkat antarabangsa. Pada akhir modul pelajar harus dapat menilai amalan dan pemikiran semasa dalam kedua-dua UK dan pelaporan korporat antarabangsa.

Pengurusan perakaunan untuk mengawal

Modul ini bertujuan untuk meneroka peranan dan sifat perakaunan pengurusan moden. Pelajar yang melengkapkan modul ini harus dapat memilih dan menggunakan teknik yang sesuai, dan dapat menilai kesahihan dan batasan pendekatan tersebut.

Akauntan profesional

Modul ini melihat sifat dan skop akauntan sebagai profesional. Ia meneroka isu-isu etika dan profesionalisme semasa dalam perakaunan.

Cukai perniagaan

Matlamat modul ini adalah untuk memperkenalkan pelajar kepada sifat dan operasi bidang teras cukai yang berkaitan dengan perniagaan dan pekerja mereka. Menjelang akhir modul ini pelajar sepatutnya dapat menyediakan pelbagai pengiraan percukaian yang berkaitan dengan syarikat, perkongsian, pedagang tunggal dan pekerja.

Rangka Kerja Audit

Modul ini melihat proses audit dan penerapannya dalam konteks rangka kerja pengawalseliaan luaran. Setelah selesai modul pelajar ini dapat memahami dan menilai proses audit sepenuhnya.

Penilaian telah dikemukakan ke atas empat tempoh penilaian sepanjang tahun. Pelbagai kaedah penilaian digunakan, dan contoh penilaian ialah tugasan, laporan individu dan peperiksaan. Peperiksaan adalah ciri yang kuat dalam kursus ini kerana pengecualian badan profesional disediakan. Setiap modul mempunyai dua atau tiga penilaian.

Program taught in:
English

See 13 more programs offered by The Manchester College »

This course is Campus based
Start Date
Ogos. 2019
Duration
Sepenuh masa
By locations
By date
Start Date
Ogos. 2019
Application deadline

Ogos. 2019

Location
Application deadline
End Date