Sarjana Muda Sains Dalam Teknologi Maklumat

Ajman University

Penerangan Program

Baca keterangan rasmi

Sarjana Muda Sains Dalam Teknologi Maklumat

Ajman University

Misi

Misi program Teknologi Maklumat adalah untuk menyediakan pendidikan berkualiti dalam bidang teknologi maklumat berdasarkan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk program sarjana muda; menghasilkan profesional teknologi maklumat yang boleh menggunakan teknologi IT yang efisien dan melaksanakan penyelesaian IT mengikut keperluan pasaran dan masyarakat, terutama di UAE dan rantau Teluk; dan menyediakan individu untuk pembelajaran dan penyelidikan seumur hidup.

Objektif Pendidikan Program

Graduan Sarjana Sains dalam program Teknologi Maklumat akan mempunyai ciri-ciri berikut dalam tempoh beberapa tahun pengijazahan:

PEO_1. Menggunakan kemahiran dan pengetahuan mereka yang diperolehi dalam teknologi maklumat untuk mencapai ganjaran dan kerjaya yang berjaya di sektor awam, sektor swasta, atau akademik di dalam dan luar negara.

PEO_2. Bertindak sebagai individu atau pemimpin yang berkesan yang boleh menangani cabaran teknikal, perniagaan, atau etika berkaitan teknologi maklumat.

PEO_3. Terlibat dalam pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan profesional menerusi pengajian diri, pengajian profesional atau lepasan dalam teknologi maklumat atau bidang yang berkaitan.

Hasil Program

Hasil Biasa (Semua Konsentrasi)

Graduan akan dapat:

 • C1. Menunjukkan pengetahuan pendidikan umum dalam pelbagai bidang.
 • C2. Menunjukkan keupayaan berfikir analitik dan kritikal untuk menyelesaikan masalah.
 • C3. Menunjukkan pengetahuan tentang konsep asas, prinsip, dan teknik teknologi maklumat.
 • C4. Menganalisis, mengenalpasti, dan mentakrifkan keperluan pengkomputeran yang mesti ditangani untuk memberikan penyelesaian kepada masalah IT.
 • C5. Menguruskan sumber teknologi maklumat entiti berasaskan IT.
 • C6. Menunjukkan tingkah laku etika dan profesional dalam persekitaran teknologi maklumat.
 • C7. Berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan secara bertulis. 310
 • C8. Fungsi secara bebas dan sebagai ahli pasukan yang berkesan.

Hasil Khusus Kepekatan

Rangkaian

 • NS1. Reka dan laksanakan fungsi rangkaian asas.
 • NS2. Mengekalkan dan mentadbir sistem rangkaian.
 • NS3. Menganalisis dan menilai konfigurasi rangkaian dan keperluan keselamatan.
 • NS4. Menyediakan penyelesaian untuk keperluan keselamatan rangkaian.

Pangkalan data

 • DW1. Merancang dan melaksanakan aplikasi berasaskan pangkalan data.
 • DW2. Reka dan laksanakan sistem pelanggan / pelayan berasaskan web.
 • DW3. Gunakan Teknik analisis data Big dan alat-alat front-end.
 • DW4. Menganalisis data tanpa model, berbilang berstruktur menggunakan teknologi Big Data seperti Hadoop, MapReduce

Syarat Kemasukan

Keperluan kemasukan biasa untuk pemohon adalah sijil sekolah menengah UAE atau kelayakan yang setara dengan gred purata minimum 70% selain keperluan penguasaan bahasa Inggeris.

Peluang kerjaya

Graduan program Teknologi Maklumat boleh menjalankan pelbagai jawatan pekerjaan di peringkat pengurusan dan teknikal.

Peluang pekerjaan mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada: pengurusan sumber IT; Pengurusan projek IT; perunding IT profesional; guru profesional atau jurulatih; pemasaran perisian dan perkakasan; dan mengikuti pengajian dan penyelidikan pascasiswazah.

Bagi mereka yang berkecimpung dalam rangkaian dan keselamatan, pembukaan kerja tambahan boleh merangkumi pentadbiran dan pengurusan rangkaian; pengurusan keselamatan rangkaian; dan merancang dan melaksanakan penyelesaian rangkaian.

Lulusan Pangkalan Data dan Sistem Web mungkin mencari peluang pekerjaan tambahan dalam pentadbiran dan pengurusan pangkalan data; membangunkan aplikasi pangkalan data; dan membangunkan aplikasi web.

Keperluan pengijazahan

Pelajar di Ajman University (AU) layak mendapat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dalam penumpuan sama ada selepas selesai 123 jam kredit, yang biasanya mengambil lapan semester atau kurang (tidak mengira semester musim panas). Pelajar mesti menjalankan 12 minggu magang dalam sesi musim panas, yang bersamaan dengan 3 jam kredit. Purata titik gred terkumpul minimum bagi pengijazahan ialah 2.0.

This school offers programs in:
 • English


Tarikh Akhir Kemaskini June 27, 2018
Tempoh & Harga
This course is Lokasi Kampus
Start Date
Tarikh mula
Ogos. 26, 2018
Duration
Tempoh
Sepenuh masa
Price
Harga
950 AED
setiap jam kredit.
Locations
Emiriah Arab Bersatu - Ajman, Ajman
Tarikh mula : Ogos. 26, 2018
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Dates
Ogos. 26, 2018
Emiriah Arab Bersatu - Ajman, Ajman
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat