Matematik BS

West Virginia State University

Penerangan Program

Baca keterangan rasmi

Matematik BS

West Virginia State University

Program Matematik berusaha untuk memberi pelajar latar belakang yang kukuh untuk pemahaman asas sains; untuk memberi calon guru sikap profesional, asas asas mata pelajaran yang kuat dan kemahiran dan teknik yang memadai dalam permohonan dan pengajaran bahan; dan, untuk menunjukkan kepada pelajar bahawa matematik adalah disiplin hidup dan penting dengan melihatnya digunakan di dalam kelas dan dalam pelbagai bidang industri.

Kursus Matematik

MATH 020. FUNDAMENTALS OF ALGEBRA (3 jam kredit) Bilangan Nyata dan operasi mereka, ekspresi algebra, komponen integer, aritmetik polinomial dan penentu, persamaan linear dan ketidaksamaan, persamaan kuadratik, garis, sistem persamaan linear, aplikasi. Prasyarat: ACT Math 15-18 atau setaraf.

MATH 102. PLANE TRIGONOMETRY (3 jam kredit) Fungsi dan graf trigonometri, identiti dan persamaan, menyelesaikan segitiga, vektor, koordinat polar, Teorem De Moivre. Prasyarat: skor MATH 120 atau ACT Math 23 atau ke atas atau kebenaran pengajar.

MATH 103. PENYELESAIAN-PENYELESAIAN DAN NOMBOR SENSE (3 jam kredit) Anggaran, menyelesaikan masalah, set, operasi dan sifat nombor keseluruhan dan rasional, set bilangan bulat, teori nombor asas. Prasyarat: Kelayakan untuk MATH 120.

MATH 104. ALGEBRA, STATISTIK, DAN PROBABILILITI (3 jam kredit) Nombor rasional, peratus, kebarangkalian, statistik, kaedah algebraic dan penyelesaian masalah, dengan merujuk kepada piawaian NCTM. Prasyarat: MATH 103.

MATH 105. GEOMETRY DAN PENGUKURAN (3 jam kredit) Geometri, pengukuran, transformasi, koordinat, dengan merujuk kepada piawaian NCTM. Prasyarat: MATH 103.

MATH 111. MATEMATIK UNTUK SENI LIBERAL (3 jam kredit) Penyelesaian masalah, sistem nombor, logik, matematik pengguna, aljabar asas dan geometri, kebarangkalian asas dan statistik. Prasyarat: "C" atau lebih baik dalam skor MATH 020 atau ACT Math 19-22, atau dengan ujian penempatan apabila sesuai.

MATH 120. COLLEGE ALGEBRA (3 jam kredit) Persamaan dan ketidaksamaan, fungsi, sistem persamaan dan ketidaksamaan, grafik, ungkapan rasional, ungkapan radikal, dan aplikasi di atas. Prasyarat: Skor ACT Math 19 atau ke atas, atau dengan ujian penempatan, atau setaraf.

MATH 121. PRECALCULUS (4 jam kredit) Hartanah dan penggunaan fungsi algebra dan transenden, sudut, nisbah trigonometri dan identiti, bahagian konik, koordinat kutub, sistem persamaan, matriks. Prasyarat: "C" atau lebih baik dalam MATH 120, atau skor ACT Math 23 atau ke atas, atau dengan ujian penempatan apabila sesuai.

MATH 205. MATEMATIK PEMECEKAN (3 jam kredit) Matematik bukan kalkulus asas untuk sains komputer dalam bidang algebra, logik, gabungan, dan teori graf. Prasyarat: MATH 120 dan CS101.

206. GEOMETRI ANALYTIK DAN CALCULUS I (4 jam kredit) Geometri, fungsi, had, kesinambungan, derivatif dan aplikasinya, dimensi, minima, concavity, Kaedah Newton, integrasi, kawasan, Teorem asas Kalkulus, integrasi berangka, fungsi transendental. Prasyarat: MATH 121 atau kedua-duanya MATH 120 dan MATH 102.

MATH 207. GEOMETRI ANALYTIK DAN CALCULUS II (4 jam kredit) Aplikasi integrasi, teknik penyepaduan, integral yang tidak betul, urutan dan siri, siri Taylor, persamaan parametrik, koordinat kutub, bahagian kerucut. Prasyarat: MATH 206.

MATH 208. GEOMETRI ANALYTIK DAN CALCULUS III (4 jam kredit) Vektor, garis dan pesawat dalam ruang, permukaan quadric, koordinat silinder dan sfera, kalkulus vektor, fungsi pelbagai fungsi, pembezaan separa, dan gradien, pengoptimuman yang terkawal dan tidak terkawal, integral dua dan tiga , isipadu, centroid, momen inersia, integral talian. Prasyarat: MATH 207.

MATH 222. STATISTIK PELANCONGAN UNTUK MATI DAN SAINS SEMULA (3 jam kredit) Statistik deskriptif, pengagihan kebarangkalian, reka bentuk percubaan dan pensampelan, selang keyakinan, ujian hipotesis. (Pakej perisian statistik akan digunakan) Prasyarat: "C" atau lebih baik dalam MATH 120 atau setaraf, atau kebenaran pengajar.

MATH 299. TOPIK KHAS (1-3 jam kredit) Kursus televisyen atau kursus lain yang direka untuk tujuan khas.

MATH 300. PENGENALAN KE GEOMETRI COLLEGE (3 jam kredit) Topik-topik lanjut dalam geometri segitiga, transformasi (dilapasi, similitud, penyongsangan), asas geometri, teorema Ceva dan Menelaus, konfigurasi dan dualiti Desargues. Prasyarat: MATH 206.

MATH 307. LINEAR ALGEBRA (3 jam kredit) Ruang vektor, transformasi linear, produk batin, orthogonality, masalah nilai eigen, sistem persamaan linear, matriks, penentu; permohonan. Prasyarat: MATH 207.

MATH 308. PENDAHULUAN MENGENAI MODERN ABSTRAK ALGEBRA (3 jam kredit) Perkembangan cincin aksiomatik, domain, bidang, polinomial, nombor kompleks, teori kumpulan Aljabar Boolean, isomorfisme. Prasyarat: MATH 208.

MATH 309. Pengenalan kepada Sejarah Matematik (3 jam kredit) Sejarah matematik dari zaman awal hingga abad ke-18, seperti yang dikembangkan di Mesir, India, China, Yunani, dan Eropah. Prasyarat: MATH 205 dan 207.

MATH 310. PELANGGAN NUMBER TEORI (3 jam kredit) Induksi, prinsip pesanan yang baik, Algoritma Euclidean, Teorema Reminder Cina, Fermat dan Teorema Wilson, bilangan prima, fungsi multiplikatif, timbal balik kuadratik, jumlah kuadrat, Persamaan Diophantine, Teorem Terakhir Fermat , kriptologi. Prasyarat: MATH 205 dan MATH 207.

MATH 315. PENGENALAN UNTUK MENGURANGKAN VARIABLES (3 jam kredit) Had, kesinambungan dan pembezaan fungsi berubah kompleks, fungsi analitik, persamaan Cauchy-Riemann, integrasi, kontur, Formula Integral Cauchy, siri Taylor dan Teorem Residu Cauchy. Prasyarat: MATH 208.

MATH 317. MATEMATIK UNTUK PENGAJARAN (3 jam kredit) Bahan dan kaedah pengajaran matematik di sekolah rendah. Prasyarat: EDUC 316 dan MATH 104 dan MATH 105.

MATEMATIK 399. TOPIK KHAS (1-3 jam kredit) Kursus peringkat junior yang direka untuk topik minat semasa khusus, termasuk kursus televisyen. Prasyarat: Seperti yang dinyatakan bagi setiap tawaran.

MATH 401. PENGENALAN ANALISIS VEKTOR (3 jam kredit) Algebra vektor, derivatif, lengkung ruang, garis dan integral permukaan, transformasi koordinat, derivatif arah, penyelewengan dan teorema Stokes; aplikasi. Prasyarat: MATH 208.

MATH 402. PERUBAHAN BERBEZA I (3 jam kredit) Jenis dan penyelesaian persamaan pembezaan bagi urutan pertama dan kedua. Penyelesaian persamaan kebezaan dan penggunaan fizik dan mekanik. Prasyarat: MATH 208.

MATH 403. PENGENALAN KEPADA PROBABILITI (3 jam kredit) Model kebarangkalian diskret dan berterusan, pembolehubah rawak, anggaran parameter, momen, kebarangkalian bersyarat, kebebasan, teorem had pusat, pengagihan sampling. Prasyarat: MATH 208 dan MATH 222.

MATL 404. ANALISIS NUMERIKAL (3 jam kredit) Penyelesaian numerik persamaan algebra linear dan bukan linear dan masalah eigenvalue, lengkungan pemasangan, teori interpolasi, integrasi berangka, pembezaan dan penyelesaian persamaan pembezaan, algoritma dan pengaturcaraan komputer. Prasyarat: MATH 208 dan satu bahasa pengaturcaraan.

MATH 405. PERUBAHAN BERBEZA II (3 jam kredit) Perubahan tempat, penyelesaian siri, persamaan Bessel dan Legendre, sistem persamaan, teorem kewujudan dan kaedah berangka. Prasyarat: MATH 402.

STATISTIK MATEMATIK (3 jam kredit) Teori keputusan, selang keyakinan, ujian hipotesis, regresi linear berganda, korelasi, analisis varians, kovarians, kebaikan ujian fit, ujian bukan parametrik. Prasyarat: MATH 403.

MATH 407. PENGENALAN ATAS TOPOLOGI (3 jam kredit) Tetapkan teori, nombor kardinal, pesanan, kesinambungan, homeomorphisms, penumpuan, pemisahan, kekompakan, keterhubungan, kesempurnaan; topologi, metrik, biasa, biasa dan ruang Hansdorff. Prasyarat: MATH 208.

MATH 408. SEMINAR KANAN MATEMATIK SENIOR (1 jam kredit) Menyepadukan kerja yang disiapkan dalam pelbagai kursus. Membaca dan berorientasikan penyelidikan. (Akan diambil dalam salah satu daripada dua semester terakhir sebelum tamat pengajian.)

MATH 409. ADVANCED CALCULUS I (3 jam kredit) Fungsi beberapa pembolehubah, fungsi vektor, kecerunan, pembezaan separa, derivatif berarah, integral pelbagai, maksimum dan minima, integral yang tidak betul, integral garis dan permukaan, perbezaan dan teorema Stokes. Prasyarat: MATH 208.

MATH 410. ADVANCED CALCULUS II (3 jam kredit) Konvergensi siri tak terhingga, penumpuan seragam, siri Taylor, siri Fourier, persamaan pembezaan biasa dan separa; fungsi pembolehubah kompleks termasuk integral, siri kuasa, sisa dan kutub, pemetaan konformal. Prasyarat: MATH 409.

MATH 411. PENGAJARAN MATEMATIK DALAM SEKOLAH-SEKOLAH SEKOLAH DAN MIDDLE (3 jam kredit) Kajian semula operasi asas seperti yang digunakan untuk integer, pecahan, dan perpuluhan; objektif, kaedah, dan bahan pengajaran matematik, pengajaran dan perancangan unit, prosedur kelas dalam pengajaran matematik, dan penggunaan makmal matematik. Prasyarat: EDUC 316, MATH 205, dan MATH 300.

This school offers programs in:
  • English


Tarikh Akhir Kemaskini June 13, 2018
Tempoh & Harga
This course is Lokasi Kampus
Start Date
Tarikh mula
Sept. 2019
Duration
Tempoh
Sambilan
Sepenuh masa
Locations
Amerika Syarikat - Charleston, West Virginia
Tarikh mula : Sept. 2019
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat
Dates
Sept. 2019
Amerika Syarikat - Charleston, West Virginia
Tarikh tutup permohonan Permintaan Maklumat
Tarikh akhir Permintaan Maklumat